Libertatea fluxului

Ipotezele de bază ale Comunității Europene

Răspuns precis la testul "Ce este un certificat CE?" Ea este legată de soluționarea ipotezelor de bază ale funcționării Uniunii Europene. Se afirmă că baza adoptării sale sunt trei principii: libera circulație a mărfurilor, a persoanelor și a capitalului. Pentru punerea în aplicare a principiilor menționate anterior, statele membre ale UE au decis să elimine toate barierele din calea comerțului intracomunitar și au convenit asupra unei politici comune față de partenerii din afara UE. Datorită prezenței pe piața comunitară a fost creată o zonă de schimb, similară cu cea care are importanță în forțele unei țări. A câștigat numele pieței unice europene sau al pieței comune.

Piața locală comună și introducerea pe piață a mărfurilor

Printre cele mai importante bariere legate de comerțul dintre țări sunt cerințele naționale privind caracteristicile și siguranța produselor. În unele țări există modele și valori diferite care diferă semnificativ între diferitele țări. Producătorul, care dorea să vândă efectele noastre în țările sale, trebuia să-și îndeplinească de fiecare dată cerințele personale. La sfârșitul eliminării dificultăților comerciale, a fost necesar să se elimine aceste diferențe. Standardele legate de returnarea bunurilor nu au putut fi ridicate. De aceea, a fost o soluție bună pentru unificarea valorilor în cadrul întregii comunități, datorită cărora schimbul comercial a fost supus acelorași cerințe.

În etapa inițială, sa încercat să se reglementeze reglementările UE în ceea ce privește datele privind calitatea materialelor și materialelor. Datorită complexității enorme și a consumului de timp al proceselor, această soluție a fost eliberată.

Soluția a fost de a crea o ieșire simplificată în materie de armonizare tehnică. Au fost stabilite cerințele esențiale de siguranță pentru grupurile de produse individuale, care trebuie făcute înainte ca produsul sau produsul să fie transferat pe piața europeană reală.

Întreprinzătorii din afara UE care intenționează să introducă un produs care urmează să fie cumpărat pe piața comunitară, de exemplu din Turcia, trebuie să respecte normele și standardele UE privind calitatea produselor. Depinde de ei să dovedească acest lucru.

Au fost create standarde armonizate, prin care antreprenorii știu ce cerințe de bază ar trebui îndeplinite. Nu este o datorie de a folosi aceste adevăruri. Antreprenor care, într-o ocazie neobișnuită de a dovedi că urechea lui este admisă să cumpere pe vânzarea comunitară.

Certificatul Ce - declarația producătorului

Marcajul Ce este ca un nou, ca doar o declarație a producătorului, că produsul îndeplinește anumite cerințe ale informațiilor pe care le utilizează.Are forma unui simbol al declarației producătorului sau a unui reprezentant autorizat. Confirmă că produsul a fost creat în contract cu cerințele aplicabile introduse în avizul privind un anumit produs. Desigur, poate exista un singur sau mai multe directive.

Legislația comunitară prevede prezumția de conformitate și satisfacerea cerințelor minime legate de siguranța unui produs care poartă marca CE.

Certificatul CE este trimis pe materialul aflat sub responsabilitatea noastră, producătorului sau unui reprezentant autorizat. Aceasta este după ce se demonstrează că produsul îndeplinește cerințele esențiale ale directivei. Pentru a vedea acest lucru, procedura de evaluare a conformității se realizează și, după o verificare bună, se emite o declarație de conformitate. Procedurile de evaluare a conformității pot fi originale în raport cu riscurile asociate cu posesia unui anumit produs. Cu cât este mai rapid riscul de a genera efectul și este dificil pentru aceștia să fie periculoși, procedurile trebuie îndeplinite de producător sau de un reprezentant autorizat. În cazuri individuale, este necesar să se îndeplinească cerințele unei chiar duzine de standarde comunitare.